Tienjarige aansprakelijkheid, looptijd en voorwaarden

Verschenen op 26/09/2014 in de rubriek Ruwbouw -> Ruwbouw en afbraak

Maar op welke bouwwerken is deze tienjarige aansprakelijkheid nu eigenlijk van toepassing, en vanaf wanneer begint deze tienjarige aansprakelijkheid te lopen?

Op welke bouwwerken is de tienjarige aansprakelijkheid van toepassing?

Naast gebouwen zelf kunnen dit bepaalde delen van het gebouw zijn: muren, gevels, gevelbekledingen, daken, dakbedekkingen, dakgoten, schoorstenen, isolatie, scheidingswanden, bevloering, bezettingen, riolering, loodgieterswerk, leidingen, technische installaties, …
In de tienjarige aansprakelijkheid werden dan weer niet beschouwd als grote werken van onroerende aard: tegel- en bezetwerk in een badkamer, houten panelen voor de indeling van een ruimte, epoxycoating op een vloer, duren, de sanitaire installatie, onderhoudswerken zoals schilderen en behangen, …
De rechtspraak is niet eenduidig.  In elk geval vallen niet alleen werken van nieuwbouw, maar ook verbouwings-, herstellings- of uitbreidingswerken onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Daarnaast zijn er de andere grote werken van onroerende aard zoals bruggen, wegen, dijken, sluizen, waterputten, scheidingsmuren, tennisbanen, zwembaden, veranda’s, terrassen, grafkelders, …

Vanaf wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid te lopen?

De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken, dus vanaf de oplevering.  In geval van een gesplitst oplevering is dat normaal vanaf de definitieve oplevering, tenzij contractueel voorzien dat de voorlopige oplevering het startpunt betekent of dat de voorlopige oplevering al de aanvaarding van de werken inhoudt.
In geval van een stilzwijgende aanvaarding (bijvoorbeeld doordat u zonder voorbehouden het gebouw hebt betrokken), geldt die normaal als starpunt van de tienjarige aansprakelijkheid, tenzij er in de contracten een gesplitst oplevering is voorzien.  In dat laatste geval, en indien niet is afgeweken van de regel dat pas de definitieve oplevering als aanvaarding geldt, kan gesteld worden dat u als bouwheer niet stilzwijgend afziet van de goedkeuring die u normaal slechts bij de definitieve oplevering moet geven.  Over deze interpretatie is wel discussie mogelijk.