Tag van ontmossen dak

Mos verwijderen op het dak
Het is belangrijk om het dak vrij te houden van mossen en algen.