Tag van gordingskap

Dakbeschot en gordingen: constructie van een dak
Een overzicht hoe een dak wordt geplaatst. Welke zaken zitten er met welke reden.