Wat is onderwaterbeton

Verschenen op 24/09/2015 in de rubriek Ruwbouw -> Ruwbouw en afbraak

Een veel voorkomend probleem bij het storten van beton is dat de cement wegspoelt tussen de zandonderdelen. Zeker wanneer beton gestort wordt in combinatie met water.  De cement is dan niet meer goed gemengd met het zand en dit zorgt ervoor dat bij uitharding niet het beoogde kwaliteit kan gegarandeerd worden dan oorspronkelijk bedoeld.

Onderwaterbeton - gebruik van onderwaterbeton
De oplossing hiervoor is onderwaterbeton. Weinig mensen hebben al van onderwaterbeton gehoord en de link wordt al snel gelegd naar het maken van pijlers voor bruggen of sluizen.

Echter ook in gewone huizenbouw kan onderwaterbeton een zeer groot voordeel geven. Het zorgt er immers voor dat er geen grondwater onttrokken moet worden bij de bouwwerken onder de waterspiegel. Dit zorgt dan weer voor een kostenbesparing op de drooglegging van een werfsite.
Het is echter wel zo dat het hoofdzakelijk bij grotere bouwwerken wordt gebruikt waar een betonnen constructie op grote diepte moet gelegd worden (bijvoorbeeld de bouw van een ondergrondse garage).

Bekijk hieronder een voorbeeldje van een site waar onderwaterbeton moest gebruikt worden:
Onderwaterbeton storten keldervloer Muziekpaleis

De samenstelling van onderwaterbeton lijkt vrij goed op gewone beton, maar er zijn een aantal bijkomende eisen aan de onderwaterbeton zoals de snelheid waarmee de beton kan verpompt worden, het mag uiteraard niet gevoelig zijn voor ontmenging en uitspoeling en moet uit zichzelf drogen onder water. Het moet echter nog steeds goed vloeibaar zijn zodat rond palen, ankers en andere opstakels alles mooi wordt omsloten en er uiteindelijk een vlakke betonvloer wordt verkregen.