De Constructie van een plat dak

Verschenen op 20/10/2014 in de rubriek Ruwbouw -> Dak

Voor u het dak op gaat om te inspecteren is het een goed iets meer te weten over de constructie die u kunt aantreffen.
Sommige woningen hebben een betonnen plat dak.  Meestal treft u echter een dak aan met een balkenlaag en een dakbeschot.  Het dakbeschot kan bestaan uit vloerdelen, maar meestal bestaat het uit grote platen zoals vezelplaat, houtwolcementplaat, triplex of dergelijke.  Op dit dakbeschot is een dakbedekking aangebracht, vaak in twee of drie lagen. 

De variatie in dakbedekkingsmaterialen van platte daken is vrij groot.  Zo bestaat er bitumineuze dakrollen, kunststoffolies en zinken dakbedekking.
Verder bestaan er producten die met de kwast aangebracht worden over bestaande dakbedekkingen.  Dit zijn reparatiemiddelen bij eventueel moeilijk op te sporen lekkages.  Sommige van deze producten op kunststofbasis zijn niet geschikt voor gebruik op platte daken.  Informeer eerst terdege naar de gebruiksmogelijkheden. 

Van al deze materialen worden de bitumineuze producten het meeste toegepast.  U heeft dan ook een grote kans dit op uw platte dak aan te treffen.  Een bitumineuze dakbedekking is gemaakt van glasvlies- of kunststofmatten (inlage) waaromheen aan twee kanten een bitumineuze deklaag is aangebracht.  Oorspronkelijk gebruikte men teer of mastiek (een steenkoolproduct) voor deze laag, tegenwoordig geeft men de voorkeur aan asfalbitumen, een aardolieproduct.

De dakbedekking moet worden beschermd tegen de UV-straling van de zon.  Daarom is het dak vaak voorzien van een grindlaag.  Er bestaan ook dakrollen die zijn afgewerkt met leislag of fijn grind.  Een grindlaag is dan niet nodig. Dit materiaal wordt ook gebruikt voor de schuine randen van een plat dak.
Het platte dak is rondom voorzien van een opstaande rand van 8 tot 10 cm hoogte.  Dit is om te voorkomen dat het regenwater aan alle kanten van het dak loopt in plaats van via de afvoer.  Omdat het dakbedekkingsmateriaal niet onder een hoek van 90° mag worden gebogen, is langs de randen een mastiek rib aangebracht met een hoek van 45°.  Deze rib kan gemaakt zijn van een schuin doorzaagde balk, een plank of van kunststof.  Mastiek wil hier zeggen dat de rib is bedekt met enkele lagen bitumineus materiaal.  Bovenop de dakrand tenslotte treft u een zogenaamde aluminium daktrim aan; de dakbedekking is hieraan vastgebrand of gelijmd.