Overzicht van de kosten van bouwen

Verschenen op 18/04/2015 in de rubriek Geld -> Voorbereiding

Bouwkosten
Voor de meeste opdrachtgevers komt goedkoop bouwen op de eerste plaats, het­geen bij de huidige bouwprijzen meestal rechtvaardig is. Een doordacht gebruik van de woonoppervlakte is hierbij bijzonder belangrijk, want hoe meer onnodige oppervlakte u hebt, hoe duurder het gebouw wordt. Maar niet alleen in verband met de bouwkosten moet het gebouw goed gebruikt worden. Een ongunstige plat­tegrond dwingt u om langere afstanden af te leggen, vooral bij het huishouden, en bovendien moeten deze ruimten verwarmd en verlicht worden. De verkoopmoge­lijkheid (en ook verhuur) van een gebouw richt zich vooral naar de indeling van de woning en de bouwmaterialen. Wie niet zeker is of hij langere tijd in een woning zal wonen, moet dus niet te extravagant bouwen.
Velen denken nog steeds dat een voordelig huis er ook altijd goedkoop uitziet, maar dat is zeker niet zo. Een aantrekkelijke opbouw moet zeker niet duur zijn. Door een beetje te schikken tijdens de planning kunt u met weinig kosten al veel bereiken. Bedenk alleen wel dat goede materialen meestal niet goedkoop zijn, net zoals goede vaklui. Of werkt u misschien voor weinig geld? Hier valt me een zin in die ik op een reclamefolder van een dakbedekkingsbedrijf gelezen heb: 'Het plezier van een lage prijs is slechts kort, in tegenstelling tot de ergernis over slechte kwa­liteit.'
Als iemand zijn waren of prestaties extreem goedkoop aanbiedt, moet u alles zeker heel nauwkeurig controleren, want een leek zal hier snel opgelicht worden. Het kan zijn dat u geld uitspaart. Maar het tegendeel kan ook waar zijn en zo wordt de uit­eindelijke rekening nog veel duurder.

Of iemand goedkoop of duur is, kunt u met behulp van een prijsvergelijking vast­stellen (offerte). Hierbij wordt elk werk en elk materiaal precies beschreven en daardoor de eenheidsprijs en het daaruit berekende totaalbedrag aangeduid. Elke vakman biedt u hetzelfde aan en zo hebt u een vergelijkingsmogelijkheid.
Het is ook zinvol om referenties te vragen voor u een aanbesteding doet. Daarmee kunt u zichzelf overtuigen dat het aangeboden werk van dit bedrijf ook vakkundig uitgevoerd zal worden en dat de bouwmaterialen in orde zijn.

De garantietermijn in de bouw op constructiefouten bedraagt in de regel maximaal 10 jaar en geldt voor de aannemer of de architect.
Echt goedkoop bouwen is alleen mogelijk als u zelf meewerkt, vooropgesteld dat u daarvoor de juiste kennis bezit. Wie denkt dat hij zijn huis goedkoop kan zetten met zwartwerkers, moet er bij de rekening zeker op letten dat ook deze arbeiders be­taald willen worden, dat ze goede bouwmaterialen niet zo voordelig kunnen aan­kopen als een bedrijf en dat zwartwerkers geen garantie geven voor de geleverde prestatie.

Het eigenlijke sparen aan een bouw begint bij de planning. Iedere extra vierkante meter woonoppervlak kost u geld. Daarom moet uw huis heel goed doordacht zijn, zodat er geen oppervlakte weggegooid wordt. Als u geen precieze voorstelling hebt van uw droomhuis, mag u ook nooit de fout maken om de goedkoopste architect het plan te laten opstellen. Een gewetensvolle ontwerper heeft veel tijd nodig om eerst uw wensen te herkennen, want gedachten lezen en voorspellen, is een gave die niet veel architecten bezitten. Uw ontwerper zal ook meerdere voorontwerpen voor u voorbereiden, zodat u daaruit kunt kiezen en niet gewoon een planvoorstel moet aannemen dat u niet bevalt.
Veel opdrachtgevers denken ook dat ze de leiding van de bouwwerken zelf op zich kunnen nemen om op die manier kosten te sparen. Wie een beetje zijn weg kent in de bouwwereld, kan er eens over denken. Maar de meeste mensen hebben te wei­nig vakkennis om het werk en het materiaal grondig te controleren. Een vakman kan u driemaal bedriegen zonder dat u het merkt. De eerste keer bij het aanbod, de tweede keer bij de uitvoering en de aankoop van materialen en de derde keer bij de rekening. Er zijn veel, ook naar buiten toe zeer fatsoenlijke vaklui die het minstens een keer proberen, zeker als de opdrachtgever en de opzichter één en dezelfde per­soon zijn.

U moet ook bedenken dat er bij een bouw naar de toekomst gewerkt moet worden. Dit betekent dat er al bij de uitvoering van de ruwbouw aan de uiteindelijke afwer­king gedacht moet worden. Wie zich bijvoorbeeld bij de metselwerken al vergist, kan deze fout nooit meer herstellen.
Behalve de bouwkosten zijn er ook nog andere geldvreters bij de verkeerde wo­ning: de vaste kosten. Vaste kosten zijn die kosten die elke maand binnenkomen voor verwarming, water, elektriciteit, onderhoud, enz. Bij de planning en de finan­ciering wordt er slechts zelden rekening gehouden met dit punt, maar dit moet er zeker bijgeteld worden.
Maar voor er ook maar één steen op de andere gezet wordt, moet u al honderden euro's betalen.

Bij de aankoop van een stuk bouwgrond moet u zowel de notaris- en kadasterkos­ten als de grondbelasting ramen. Het kan gebeuren dat u een bodemonderzoek
moet laten uitvoeren of dat het grondstuk voor het begin van de bouw bewerkt moet worden (opvullen van het terrein,...). Verdere kosten komen neer op de plan­ning en de stabiliteit, eventueel de controle van de stabiliteit, de bouwtoelage, het laten tekenen van de plannen, de afbakening van het gebouw en aansluitingen van voorzieningen.
Zoals u wel gemakkelijk kunt zien is deze mogelijke berekening zeer onprecies om­dat de waarde van het gebouw van verschillende factoren afhangt (bijvoorbeeld de inrichting, bouwsoort, materiaal). Zelfs met vakkennis en ervaring kan men de bouwwaarde van een huis via deze berekeningsmethode alleen bij benadering ra­men.
Om de preciezere bouwwaarde beter te bepalen, zou u voor het begin van de bouw offertes moeten binnenhalen; zie onderaan blz. 23. Ook dan hebt u geen 100% ze­kerheid over de bouwkosten, maar u kunt minstens inschatten voor welke werken er hoge kosten kunnen ontstaan.

Fijn berekend: wat kost hoeveel aan mijn huis?
De bouwkosten voor een eengezinswoning worden zo samengesteld:

Bouwplaatsinrichting 1.5 %
Grondwerk 2.5 %
Metsel-, beton-, afvoer- en isolatiewerk   42 %
Timmerwerk 4.5 %
Loodgieterswerk 1.5 %
Dakbedekking 4.5 %
Schrijnwerk 4 %
Natuursteenwerk 2 %
Installatie van verwarming    5.5 %
Sanitaire installatie 5.5 %
Elektrische installatie   3 %
Pleisterwerk   7.5 %
Betegelen   3.5 %
Vloerwerk  2 %
Vloerbedekking   3.5 %
Ramen en rolluiken    7 %